Karleby Teaterskola

Teaterskolan för barn och unga i årskurserna 1-9 under ledning av Viktoria Viiand och Jenna Hägglund följer den allmänna läroplanen för grundläggande konstundervisning i teaterkonst. Nya elever antas nu för läsåret 2022-2023. 
Ingen tidigare erfarenhet krävs. 

Läsåret består av två terminer med en terminsavgift på 75€.
Förfrågningar per e-post: karlebyteaterskola@gmail.com

Anmälningar elektroniskt senast onsdag den 7.9 via blanketten nedan eller per e-post: karlebyteaterskola@gmail.com 

Drama- och teaterlek

Kom och bekanta dig med sångimprovisationer, sånglekar, dramaövningar och sketcher på ett lätt och enkelt sätt under ledning av Lotta Sundell.
Drama- och teaterlek riktar sig till barn i skolåldern. Terminsavgift 20€.
Förfrågningar: Lotta Sundell vardagar efter kl 17 på tfn 040 5506 512.

Anmälningar elektroniskt senast onsdag den 7.9 via blanketten nedan eller per e-post: karlebyteaterskola@gmail.com

Anmälan till Karleby Teaterskola och Drama- och teaterlek

Anmälan till
Skriv siffran 3 med bokstäver: